Tim

Sanja Brdar

Fuzija podataka, Mašinsko učenje, Objašnjivi AI

Sanja Brdar je stariji istraživač i direktor Centra za informacione tehnologije Instituta BioSens. Sanja je doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu i bila gostujući istraživač na Univerzitetu u Ljubljani i Humbolt Univerzitetu u Berlinu. Njen istraživački interes uključuje fuziju podataka, mašinsko učenje objašnjivu veštačku inteligenciju i bioinformatiku. Trenutno radi na amsambl metodama, fuziji podataka, klasterovanju i prediktivnom modelovanju, sa primenama u biologiji, poljoprivredi, nauci o životnoj sredini i zdravstvu. Sanja sa zadovoljstvom učestvuje u naučnim izazovima širom sveta. 

Nastasija Grujić

GIS, Agentsko modelovanje, Analitika podataka

Nastasija Grujić je istraživač pripravnik na Institutu BioSens i student doktorskih studija geoinformatike na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka. Bila dva puta gostujući istraživač na Univerzitetu u Vageningenu, gde se upoznala sa agentskim modelovanjem kompleksnih i stohastičkih sistema. Njena interesovanja uključuju širok spektar analitike podataka, mašinskog učenja i geoinformatike koji se koriste za bolje razumevanje i simulaciju kompleksnih prostornih sistema pomoću agentskih simulacija.

Olivera Novović

GIS, Graf analitika, Analitika velikih podataka, Računarstvo visokih performansi

Olivera Novović je data scientist u kompaniji GridDynamics i spoljni saradnik na Institutu BioSens. Trenutno, Olivera je u završnoj godini doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu (UNS) i tema njene teze je ‚‚Analitika velikih podataka sa primenom na istraživanje prostorno-vremenske ljudske dinamike”.  Glavne teme njenog doktorskog istraživanja su analitika telekom podataka, tehnologije obrade velikih podataka i ljudska dinamika u sprezi sa geografskom reprezentacijom prostora. Olivera ima titulu Mastera iz Geodezije i geomatike sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Nikola Obrenović

Matematička optimizacija, Operaciona istraživanja, Mašinko učenje

Nikola Obrenović radi kao stariji istraživač u Centru za informacione tehnologije na Institutu BioSens. Nikola je doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu iz oblasti primenjenih računarskih nauka. Pre dolaska na Institut BioSens, Nikola je bio postdoktorski istraživač na Federalnoj politehničkoj školi u Lozani, Švajcarska, kao i docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Njegov pravci istraživanja uključuju matematičku optimizaciju, operaciona istraživanja, mašinsko učenje, baze podataka i softversko inženjerstvo vođeno modelima. 

Predrag Lugonja

GIS, Daljinska detekcija, Mašinsko učenje

Predrag Lugonja je istraživač na Institutu BioSens. Svoje osnovne studije završio je na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Predrag je trenutno na završnoj godini doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka. Njegov istraživački rad pripada oblastima geoinformacionih sistema i daljinske detekcije.

Vladan Minić

GIS, Baze podataka, Web programiranje

Vladan Minić je direktor Centra za razvoj proizvoda na Institutu BioSens. Vladan je završio Master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na BioSens Institutu, učestvuje na velikom broju nacionalnih i internacionalnih projekata. Njegovo istraživanje pripada oblastima bežičnih senzorskih mreža i obrade slike. Njegova ekspertiza uključuje sistemski administraciju Linux i Windows sisteme, web programiranje, baze podataka i GIS alate. Vladan takođe se rado bavi hardverom i embedded sistemima.

Prof. Vladimir Crnojević

Daljinska detekcija, GIS, Obrada slike

Prof. Vladimir Crnojević je direktor Instituta BioSens, istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, osnovanog sa ciljem da sprovodi osnovna i primenjena multidisciplinarna istraživanja koja će doprineti razvoju održive i efikasnije poljoprivrede i proizvodnje hrane na različitim nivoima. Prof. Crnojević je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu i Associate Professor Extraordinary na Stelenboš Univerzitetu u Južnoafričkoj Republici. Na smeru Energetika, elektronika i telekomunikacije, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, odbranio je doktorsku disertaciju 2004. godine. 2015. godine osniva Institut BioSense, koji je za veoma kratko vreme postao regionalni lider u EU (FP7 i H2020) projektima, uključujući vodeće projekte kao što su ANTARES , IoF2020 – Internet of Food & Farm i SmartAgriHubs. Njegova istraživačka interesovanja uključuju mašinsko učenje, obradu slike, daljinsku detekciju, analitiku velikih podataka i interneta stvari, s primenom u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

Milica Milovanović

Full stack developer

Milica Milovanović  radi kao mlađi saradnik na Institutu  BioSens od oktobra 2019. Osnovne studije iz oblasti informacionih tehnologija završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, 2019. godine. Trenutno je na završnoj godini master studija iz informacionih tehnologija. Na Institutu BioSens, glavna Milicina zaduženja pripadaju razvoju web orijentisanih aplikacija.

Nevena Rokvić

Full stack developer

Nevena Rokvić je softverski inženjer u Centru za razvoj proizvoda, Instituta BioSens. Osnovne studije završila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Odseku za računarstvo i automatiku. Tokom studija, Nevena je učestvovala u studentskim razmenama sa Univezitetom u Alkali i Univerzitetom u Ljubljani. Trenutno je na završnoj godini master studija iz mašinskog učenja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Željko Bajić

Full stack developer

Željko Bajić radi kao stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda, Instituta BioSense, od 2016. godine. Osnovne i master studije iz informacionih tehnologija, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, završio je, redom, 2011. i 2013. godine. Željkova glavna zaduženja na Institutu BioSens su razvoj web-orijentisanih aplikacija i rad sa mlađim saradnicima. Učestvovao je u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima, u okviru Insituta BioSens.